Szablony implantologiczne

Połączenie analizy kostnej na podstawie obrazu z tomografii komputerowej i stanu tkanek miękkich na podstawie wycisku lub skanu wewnątrzustnego, daje możliwość zaplanowania pozycji implantu.

Szablon implantologiczny zapewnia precyzyjne umieszczenie implantu w kości i uzyskanie maksymalnie estetycznej odbudowy protetyczne

photo by: Mirosław Juszczak